OFERUJEMY

-projekt mieszkania ‚pod klucz’ -kompleksowy projekt wnętrz wraz z nadzorem autorskim
-projekt funkcjonalny mieszkania: podział przestrzenny, projekt elektryki, sufitów itp.
-rysunki wykonawcze
-autorskie projekty mebli
-zestawienia materiałów oraz wyposażenia
-nadzór autorski
-indywidualne, autorskie projekty poszczególnych pomieszczeń jak kuchnia czy łazienka
-projekt ogrodów i tarasów oraz małej architektury ogrodowej

Architekt opracowuje projekty w IV etapach
(możliwa jest współpraca tylko na etapie I, II lub III, IV)

Etap I

-rozpoznanie potrzeb inwestorów
rozmowa, która pozwala ustalić, jakie są potrzeby inwestora, jaki styl życia prowadzi, jakie funkcje ma spełniać projektowana przestrzeń życiowa , jakim dysponuje budżetem, w których elementach zgadza się na większe wydatki uzasadnione wyższą jakością, ewentualnie określenie obszarów, w których należy ograniczyć wydatki, jaka stylistyka najlepiej odpowiada klientowi. Po spotkaniu architekt przesyła klientowi bibliotekę zdjęć wnętrz o podobnej tematyce, w celu poszerzenia wiedzy inwestora w dziedzinie aktualnych trendów oraz poszerzenie wiedzy projektanta o potrzebach klienta.

-inwentaryzacja
pomiary wykonane w nieruchomości służące do przygotowania rzutów, stanowiących podstawę projektu, ocena i rozpoznanie rozmieszczenia instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, wentylacyjnej, rozpoznanie elementów konstrukcyjnych i ocena możliwości wprowadzenia zmian w układzie pomieszczeń i zamiany funkcji w poszczególnych pomieszczeniach; w finale przygotowanie rzutów nieruchomości z zaznaczonymi ścianami nośnymi, przewodami kominowymi i infrastrukturą techniczną, będących bazą dla dalszych działań projektowych;

-propozycje funkcjonalnego rozplanowania przestrzeni
podział funkcjonalny na strefy (dzienną, wypoczynkową, reprezentacyjną, prywatną, sanitarną itp.) wyburzenia ścian, projekt rozmieszczenia nowych, wstępne projekty instalacji elektrycznych;

-wykonanie wstępnego projektu;

Etap II

-szczegółowe opracowanie pomieszczeń takich jak: kuchnia, łazienki, salon
-projekty instalacji elektrycznych: rozmieszczenie gniazdek, włączników światła, instalacji
multimedialnych: instalacji telefonicznej, internetowej, telewizyjnej, sufitów z oświetleniem,
instalacji wodno- kanalizacyjnych;
-szczegółowe opracowanie pomieszczeń: rysunki branżowe w formacie dwg (Auto Cad),

-dobór materiałów wykończeniowych
podłóg, farb ściennych, elementów wyposażenia łazienek (projekt rozmieszczenia glazury i terakoty, dobór sanitariatów, armatury, projekt lub dobór mebli), materiałów wykończeniowych kuchni, projekt zabudowy kuchennej, dobór sprzętów i armatury;

-projekt lub dobór stolarki drzwiowej
-projekty mebli kuchennych, szafek łazienkowych, garderoby

Etap III

-opracowanie szkicowego budżetu on line, który w nast etapach będzie udostępniony do opracowania przez
klientów,
-projekty wykonawczy stolarki zabudowy meblowej,
-dobór materiałów
-dobór mebli
-opracowanie dokumentacji ofertowej i wycena ofertowa prac wykonawczych z branż, z którymi pracownia
współpracuje, po przedstawieniu ofert klient ma prawo zrezygnować i na tej podstawie indywidualnie złożyć
zamówienia,
-złożenie całej dokumentacji w książkę projektu niezbędną do realizowania projektu na budowie oraz wycen i
zamówień. Po jej odebraniu-realizacja projektu.

Etap IV

-wizualizacje
-dopracowanie detali jak uchwyty, reling na ręczniki itp.

Etap V

-nadzór autorski
-pomoc i pośrednictwo w zakupach dodatkowych materiałów i mebli oraz elementów wyposażenia;
-nadzór wiąże się także z częstymi wizytami na budowie tak aby zapobiec ewentualnym
nieporozumieniom i na bieżąco korygować projekt wynikający często z wyburzeń itp.